Академии Кайнар (г.Алматы, Республика Казахстан) приглашает ученых и специалистов принять участие в работе международной научно-методической конференции «РОЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ В РЕШЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ОБЩЕСТВА»

Автор: | 03.05.2021

«Қазақ психологиялық қоғамы» Республикалық қоғамдық бірлестігі және Қайнар Академиясының «Педагогика, психология және әлеуметтік пәндер» кафедрасы ғалымдар мен мамандарды пс.ғ.д., профессор, ҚазҰЖҒА академигі М.Ә.Перленбетовтың 60-жылдығына орай өтетін «ПСИХОЛОГИЯ ҒЫЛЫМЫ МЕН ТӘЖІРБИЕСІНІҢ ҚОҒАМДАҒЫ ӘЛЕУМЕТТІК МӘСЕЛЕЛЕРДІ ШЕШУДЕГІ РОЛІ» атты халықаралық ғылыми-әдістемелік конференцияға және «Қазақ психологиялық қоғамының II-ші съезіне қатысуға шақырады. Өтетін күні мен уақыты: 2021 жылы 17 мамыр күні сағат 12.00. (Нұр-Сұлтан уақытымен). Өткізілу форматы: Zoom онлайн платформасы (Конференция идентификаторы: 685 763 9975, кіру коды: 4455)

 

 

Республиканское общественное объединение «Казахское психологическое общество» и кафедра «Педагогики, психологии и социальных дисциплин» Академии Кайнар (г.Алматы, Республика Казахстан) приглашает ученых и специалистов принять участие в работе международной научно-методической конференции «РОЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ В РЕШЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ОБЩЕСТВА», посвященную 60-летию со дня рождения д.пс.н., профессора, академика КазНАЕН М.А. Перленбетова и II-го съезда РОО «Казахское психологическое общество».